Stad in Cijfers - Databank

netto toename gerealiseerd sociaal huuraanbod

[aantal] totaal gerealiseerd huuraanbod - nulmeting sociale huur (2007)