Stad in Cijfers - Databank

totaal gerealiseerd en gepland sociaal huuraanbod (t.o.v. BSO)

[ratio] totaal gerealiseerd en gepland sociaal huuraanbod (t.o.v. BSO): het betreft hier een ratio waarbij 1 betekent dat alle voorziene woningen uit het objectief gerealiseerd en/of gepland zijn. De gemeenten met een ratio boven de 1 hebben al meer woningen gerealiseerd/gepland dan initieel voorzien met het BSO. Een ratio tussen 0 en 1 betekent dat de gemeente er nog niet is en er nog bijkomende woningen voorzien moeten worden. Een ratio gelijk aan of onder 0 ten opzichte van de nulmeting betekent dat de gemeenten geen enkele bijkomende woning realiseerden of zelfs een daling van het aantal sociale huurwoningen kenden.