Stad in Cijfers - Databank

Aandeel sociale woningen

Aandeel sociale woningen. Hiervoor delen we het aantal sociale woningen door het aantal huishoudens in het gebied. Omdat sommige sociale woningen gedurende een periode leegstaan, kan het zijn dat er meer sociale woningen in een gebied zijn dan dat er huishoudens zijn. Percentages boven 100% zijn dus mogelijk. Het gaat over drie soorten woningen: - sociale huurwoningen, inclusief tijdelijk leegstaande woningen (in afwachting van renovatie of tussen twee huurders) - het beheerde patrimonium aan sociale koopwoningen. Binnen deze groep kan nog het onderscheid gemaakt worden tussen nieuwbouw sociale koopwoning en sociale huurwoningen die aan de zittende huurder verkocht zijn. Dit beheer loopt af na twintig jaar. Deze gegevens worden opgevraagd bij sociale huisvestingsmaatschappijen (ABC, DIV, Woonhaven), de sociale verhuurkantoren (ASVK, SVK Huurdersunie en SVVK Woonunie), het Vlaams Woningfonds en ARRO.