Stad in Cijfers - Databank

Sociale koop: Aandeel nieuwbouw sociale koopwoningen

Aandeel nieuwbouw sociale koopwoningen. Hiervoor delen we het aantal nieuwbouw sociale koopwoningen door het aantal huishoudens in het gebied. Omdat sommige sociale woningen gedurende een periode leegstaan, kan het zijn dat er meer sociale woningen in een gebied zijn dan dat er huishoudens zijn. Percentages boven 100% zijn dus mogelijk. Deze gegevens worden opgevraagd bij sociale huisvestingsmaatschappijen (ABC, DIW, Woonhaven), Sociale Verhuurkantoren Antwerpen, het Vlaams Woningfonds en ARRO Antwerpen.