Stad in Cijfers - Databank

Aantal sociale woningen bij sociale verhuurkantoren

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en bewoners. Een SVK woning is dus een woning met redelijke huurprijs die verhuurt wordt aan personen met een bescheiden inkomen.