Stad in Cijfers - Databank

Aandeel sociale huurwoningen

Aandeel sociale huurwoningen. Hiervoor delen we het aantal sociale huurwoningen door het aantal huishoudens in het gebied. Omdat sommige sociale woningen gedurende een periode leegstaan, kan het zijn dat er meer sociale woningen in een gebied zijn dan dat er huishoudens zijn. Percentages boven 100% zijn dus mogelijk. Het gaat over sociale huurwoningen, inclusief tijdelijk leegstaande woningen (in afwachting van renovatie of tussen twee huurders) Deze gegevens worden opgevraagd bij sociale huisvestingsmaatschappijen (ABC, DIW, Woonhaven), Sociale Verhuurkantoren Antwerpen, het Vlaams Woningfonds en ARRO Antwerpen.