Stad in Cijfers - Databank

Sociale koop: Aantal nieuwbouw sociale koopwoningen

Aantal nieuwbouw sociale koopwoningen. Het gaat over het beheerde patrimonium aan nieuwbouw sociale koopwoningen. Dit beheer loopt af na twintig jaar. Deze gegevens worden opgevraagd bij sociale huisvestingsmaatschappijen (ABC, DIV, Woonhaven), de sociale verhuurkantoren (ASVK, SVK Huurdersunie en SVVK Woonunie), het Vlaams Woningfonds en ARRO.