Stad in Cijfers - Databank

Gemiddelde prijs woningen

Gemiddelde verkoopprijs verkocht vastgoed voor wonen. Dit is dus de som van alle woonvastgoed (huizen en appartementen) gedeeld door het aantal transacties. Dit maakt vergelijking moeilijk: immers verwachten we hier een hogere waarde als het aandeel huizen groter is. Daarom is er ook een indicator beschikbaar die het prijsniveau weergeeft, gecontroleerd voor deze samenstelling van het aanbod. Dut is de "Relatieve prijs van woningen". Appartementen omvatten individuele appartementen als appartementsgebouwen. De gemiddelde prijs van die laatsten ligt uiteraard hoger, maar slechts twee a drie maal zo veel. Het gaat hier gewoonlijk dus niet om grote gebouwen. Onder huizen vallen gesloten, halfopen en open bebouwingen, hoeve's en villa's. Villa's en hoeves maken samen slechts 2,5% van het aantal verkochte stuks uit. Rijhuizen omvatten zowat 90% van deze categorie. De prijs van bijzonder vastgoed kan zéér sterk oplopen. Daardoor is het mogelijk dat één bijzondere verkoop het gemiddelde voor een gebied in sterke mate optrekt. Zeker als het om kleine aantallen transacties gaat, komt het wel eens voor dat een bepaald jaar een afwijkend hoge waarde vertoont.