Stad in Cijfers - Databank

Relatieve prijs van woningen

Het verschil tussen de werkelijke en verwachte prijs van woonvastgoed in dit gebied, als percentage van de verwachte prijs. Een score van -20% betekent dus dat woonvastgoed hier 20% goedkoper is dan dat we zouden verwachten op basis van de samenstelling van het verkochte patrimonium. Deze prijsindex maakt de verschillen in gemiddelde prijzen tussen gebieden zichtbaar. Het ene gebied kan duurder zijn dan het andere, gewoon omdat er een groter aandeel open bebouwing is, of het aandeel appartementen kleiner. Het voorgestelde cijfer neutraliseert deze verschillen. We doen dit door per type pand (appartement, rijhuis, villa,...) een gemiddelde prijs te berekenen in de hele stad. We berekenen vervolgens per type pand hoeveel percent het gemiddelde pand in een gebied afwijkt van deze verwachte prijs. Deze percentages berekenen we voor alle types verkocht woonvastgoed. Vervolgens komen we tot een score voor een gebied door al deze percentages op te tellen en te delen door het totaal aantal panden. De prijsindex houdt géén rekening met de oppervlakte van het pand, het aantal kamers, of het bouwjaar, noch met andere kwaliteitskenmerken van het pand. Dit is deels oplosbaar mits verdere dataverzameling, maar deels niet oplosbaar omdat sommige aspecten van de kwaliteit van de woning niet mee geregistreerd worden in het Kadaster. Omdat de prijsindex een gebied vergelijkt met het Antwerpse gemiddelde, is de score voor heel Antwerpen steeds nul. Een algemeen stijgen of dalen van de prijzen op de vastgoedmarkt wordt hier dus geneutraliseerd. Omdat sommige transacties enorm grote bedragen betreffen, zijn toevallige fluctuaties in de scores niet uit te sluiten. Ook hiervoor zou gecorrigeerd kunnen worden door de paar percent grootste transacties uit te sluiten. De prijs van bijzonder vastgoed kan zéér sterk oplopen. Daardoor is het mogelijk dat één bijzondere verkoop het gemiddelde voor een gebied in sterke mate optrekt. Zeker als het om kleine aantallen transacties gaat, komt het wel eens voor dat een bepaald jaar een afwijkend hoge waarde vertoont.