Stad in Cijfers - Databank

alle huizen (excl. appartementen) - mediaanprijs

[mediaan] prijs voor een huis (excl. appartementen) verkocht in de loop van het referentiejaar