Stad in Cijfers - Databank

appartementen - mediaanprijs

[mediaan] prijs voor appartementen verkocht in de loop van het referentiejaar