Stad in Cijfers - Databank

huizen met 4 of meer gevels - mediaanprijs

[mediaan] prijs voor huizen met 4 of meer gevels (open bebouwing) verkocht in de loop van het referentiejaar