Stad in Cijfers - Databank

prijs-inkomen ratio - woonhuizen (alle huizen excl. appartementen)

[ratio] prijs-inkomen ratio van de mediaan verkoopsprijs (Kadaster) voor gewone woningen en het mediaaninkomen (netto belastbaar inkomen per aangifte volgens Statbel)