Stad in Cijfers - Databank

Aandeel ongeschikte en/of onbewoonbare wooneenheden

De verhouding van het aantal wooneenheden op de gewestelijke inventarislijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen ten opzichte van het aantal huishoudens.