Stad in Cijfers - Databank

Percelen op het leegstandsregister

Het aantal percelen betrokken bij een dossier van het Leegstandsregister van de Stad Antwerpen. Het kan hier gaan om woningen of andere soorten leegstand. Een pand komt pas na een procedure op deze lijst. De werkelijke leegstand is veel groter dan deze officiële lijst. Het is voorlopig niet mogelijk om betrokken woningen te tellen. Het is dus mogelijk dat op één perceel alle wooneenheden betrokken zijn, of slechts één.