Stad in Cijfers - Databank

Percentage bp <40 jaar met een hypothecaire lening

Percentage belastingsplichtigen jonger dan 40 jaar met een hypothecaire lening.