Stad in Cijfers - Databank

Aandeel woningen niet bewoond door eigenaar

Aantal woningen bewoond door huurders, gedeeld door het totaal aantal woningen. Hiervoor wordt gewerkt met een koppeling van het rijksregister met het Kadaster. Deze koppeling wordt verrijkt met gegevens uit de Volkstelling van 2001. Omwille van beperkingen van de database is deze koppeling niet perfect. Vooor meer informatie, zie de website van de Census 2011.