Stad in Cijfers - Databank

Percentage bestemming woongebied

Het woongebied tov de totale oppervlakte van het gebied. Hiermee bedoelen we in hoofdzaak juridisch bestemd voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (zonder openbare groene ruimten) (voor meer detail zie informatiefiche). Dus de gebieden met bestemming groen zitten niet mee in het woongebied en dus ook niet in deze oppervlakte.