Stad in Cijfers - Databank

Aantal bijkomende woningen volgens gewenste minimale woondichtheid van 25 won/ha

Aantal bijkomende woningen volgens gewenste minimale woondichtheid van 25 won/ha Het aantal woningen tov het woongebied in het grootstedelijk gebied. Het aantal woningen of woongelegenheden: som van de entiteiten waar kan gewoond worden (er is een woonfunctie volgens kadaster) en de entiteiten waar feitelijk gewoond wordt (er is een domicilie volgens Rijksregister) Het woongebied is het gebied dat in hoofdzaak juridisch bestemd is voor wonen (inclusief woonuitbreidingsgebieden) en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen (zonder openbare groene ruimten) (voor meer detail zie informatiefiche). Dus de gebieden met bestemming groen zitten niet mee in het woongebied en dus ook niet in deze oppervlakte. Het grootstedelijk gebied is heel het grondgebied van de stad Antwerpen uitgezonderd de wijken Leugenberg en Mariaburg in Ekeren en het noordelijk deel van de wijk Ekeren Centrum (ten noorden van het spoor) en Berendrecht Zandvliet, Lillo en de haven.