Stad in Cijfers - Databank

Anders of onbekend type woning

Aantal woningen waarvoor eigenaarschap onbekend is of die een collectief huishouden (bijvoorbeeld een gevangenis) huisvesten. Hiervoor wordt gewerkt met een koppeling van het rijksregister met het Kadaster. Deze koppeling wordt verrijkt met gegevens uit de Volkstelling van 2001. Omwille van beperkingen van de database is deze koppeling niet perfect. Vooor meer informatie, zie de website van de Census 2011.