Stad in Cijfers - Databank

bp <40 jaar met hypothecaire lening (t.o.v. bp met hypothecaire lening)

[percentage] belastingsplichtingen jonger dan 40 jaar met hypothecaire lening (t.o.v. belastingsplichtigen met hypothecaire lening)