Stad in Cijfers - Databank

Aantal contracten residentieel 500-599 euro

Aantal geregistreerde huurcontracten residentieel met maandelijks huurbedrag tussen 500 en 599 euro. Het gaat om huurcontracten met aktedatum in het betreffende jaar. Lopende contracten met aktedatum voor het betreffende jaar zitten hier niet mee in.