Stad in Cijfers - Databank

Aantal contracten residentieel 900-999 euro

Aantal geregistreerde huurcontracten residentieel met maandelijks huurbedrag tussen 900 en 999 euro. Het gaat om huurcontracten met aktedatum in het betreffende jaar. Lopende contracten met aktedatum voor het betreffende jaar zitten hier niet mee in.