Stad in Cijfers - Databank

Gemiddelde huurprijs residentieel

Gemiddeld maandelijks huurbedrag geregistreerde huurcontracten residentieel. Uitzonderlijk hoge waarden werden uitgefilterd om een vertekening van het gemiddelde te vermijden. Het gaat om huurcontracten met aktedatum in het betreffende jaar. Lopende contr