Stad in Cijfers - Databank

Aandeel woningen ongewijzigd sinds 1919-1930

Aantal woningen ongewijzigd sinds 1919-1930 gedeeld door het totaal aantal woningen. Hiervoor kijken we naar zowel bouwjaar als wijzigingsjaar. Een woning gebouwd in 1985 die sindsdien ongewijzigd bleef, zit in de klasse "ongewijzigd sinds 1981-1990".