Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gewijzigde woningen 1983-1990

Aantal woningen gewijzigd in de periode 1983-1990 gedeeld door het totaal aantal woningen. We tellen hier enkel woningen waarvoor een wijziging werd doorgegeven aan het kadaster. Nieuwe woningen worden dus niet meegeteld. Sinds 1983 is het wijzigingsja