Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gewijzigde woningen sinds 1983

Aantal woningen gewijzigd sinds 1983 gedeeld door het totaal aantal woningen. We tellen hier enkel woningen waarvoor een wijziging werd doorgegeven aan het kadaster. Nieuwe woningen worden dus niet meegeteld. Sinds 1983 is het wijzigingsjaar van woning