Stad in Cijfers - Databank

Aandeel gewijzigde woningen na 2010

Aantal woningen gewijzigd sinds 2011 gedeeld door het totaal aantal woningen. We tellen hier enkel woningen waarvoor een wijziging werd doorgegeven aan het kadaster. Nieuwe woningen worden dus niet meegeteld. Sinds 1983 is het wijzigingsjaar van woning