Stad in Cijfers - Databank

Aandeel woningen >160m²

Aantal woningen met een nuttige oppervlakte van meer dan 160m² gedeeld door het totaal aantal woningen waarvan de oppervlakte bekend is. Nuttige oppervlakte is een concept van het kadaster dat min of meer vergelijkbaar is met "bewoonbare oppervlakte". D