Stad in Cijfers - Databank

Bebouwingsgraad percelen met economische functie

Bebouwingsgraad van de percelen met economische functie (industrie, opslag, kantoor en commercieel) Dit is het aandeel van de percelen met economische functie (industrie, opslag, kantoor en commercieel) dat ingenomen wordt door bebouwing (volgens GRB-hoofd en bijgebouwen). De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster