Stad in Cijfers - Databank

Bebouwingsgraad percelen met woonfunctie

Bebouwingsgraad van de percelen met woonfunctie (appartementsgebouwen en huizen) Dit is het aandeel van de percelen met woonfunctie (appartementsgebouwen en huizen) dat ingenomen wordt door bebouwing (volgens GRB-hoofd en bijgebouwen). De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster