Stad in Cijfers - Databank

Bebouwingsgraad percelen

Bebouwingsgraad van de percelen Dit is het aandeel van de percelen dat ingenomen wordt door bebouwing (volgens GRB-hoofd en bijgebouwen). Het betreft niet alleen de woonpercelen, maar ook de percelen met economische, openbare functies en zelfs onbebouwde percelen (zoals alle parken uitgezonderd Stadspark en Harmoniepark, die geen perceel zijn en dus als openbaar domein zijn ingetekend). Dat betekent dat dit cijfer vertekend is. De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commmercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster