Stad in Cijfers - Databank

Gemiddelde onbebouwde oppervlakte van percelen met opslag gebouwen

Gemiddelde onbebouwde oppervlakte percelen met opslag gebouwen Dit is de oppervlakte van het perceel met opslag gebouwen zonder de bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen), ofwel de buitenruimte/ tuin (voor- en achterkant van het perceel), al dan niet verhard. gedeeld door het aantal desbetreffende percelen. De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster