Stad in Cijfers - Databank

Onbebouwde oppervlakte (buitenruimte) van woonperceel per woning

Onbebouwde grondoppervlakte (buitenruimte) van woonpercelen (appartementsgebouwen en huizen) per woning Dit is de oppervlakte van het perceel met woonfunctie (appartementsgebouwen en huizen) zonder de bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen), ofwel de buitenruimte/ tuin (voor- en achterkant van het perceel), al dan niet verhard, per woning De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster