Stad in Cijfers - Databank

Aantal onbebouwde percelen

Aantal onbebouwde percelen, volgens kadaster (100% onbebouwd), dus niet berekend volgens GRB-bebouwing) (zie buitenruimte percelen).