Stad in Cijfers - Databank

Aandeel percelen met appartementsgebouwen (tov percelen met woonfunctie)

Aantal percelen met appartementsgebouwen gedeeld door het aantal percelen met woonfunctie toegewezen in dit gebied.