Stad in Cijfers - Databank

Aandeel onbebouwde percelen

Aandeel onbebouwde percelen, volgens kadaster (100% onbebouwd), dus niet berekend volgens GRB-bebouwing) (zie buitenruimte percelen).