Stad in Cijfers - Databank

Aandeel percelen met opslag gebouwen

Aantal percelen met opslag gebouwen gedeeld door het totaal aantal percelen toegewezen aan dit gebied. Het gaat om een indeling gebaseerd op "artikel aard". Deze werd onderverdeeld in acht klassen: 1. Appartementen en buildings 2. Huizen en hoeven en bij