Stad in Cijfers - Databank

Aandeel percelen met economische functie

Aantal percelen met economische functie gedeeld door het totaal aantal percelen toegewezen aan dit gebied. Het gaat om een indeling gebaseerd op "artikel aard". Deze werd onderverdeeld in acht klassen: 1. Appartementen en buildings 2. Huizen en hoeven en