Stad in Cijfers - Databank

% oppervlakte van percelen met appartementsgebouwen t.o.v. totale oppervlakte

% grondoppervlakte van de percelen met appartementsgebouwen t.o.v. totale oppervlakte van het gebied Dit is het aandeel van de percelen met appartementsgebouwen t.o.v. totale oppervlakte. De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster