Stad in Cijfers - Databank

% oppervlakte van percelen met opslag gebouwen t.o.v. totale oppervlakte

% grondoppervlakte van de percelen met opslag gebouwen t.o.v. totale oppervlakte van het gebied Dit is het aandeel van de percelen met opslag gebouwen t.o.v. totale oppervlakte De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster