Stad in Cijfers - Databank

% onbebouwde oppervlakte van percelen met ander gebruik t.o.v. oppervlakte van percelen

% onbebouwde grondoppervlakte van de percelen met ander gebruik t.o.v. totale oppervlakte van percelen Dit is het aandeel van de percelen met ander gebruik dat niet ingenomen wordt door bebouwing (volgens GRB- hoofd- en bijgebouwen) ofwel het % dat onbebouwd of niet bebouwd (voor- en achterkant buitenruimte) is van het desbetreffende perceel. De percelen zijn opgedeeld volgens functie/ grondgebruik van het kadaster: 1. appartementsgebouwen en buildings (wonen) 2. huizen, hoeven en bijgebouwen (wonen) 3. industrie (economie) 4. opslag (economie) 5. kantoor (economie) 6. commercieel (economie) 7. ander 8. onbebouwd (groen en parken) Bronnen: GRB en Kadaster