Stad in Cijfers - Databank

% woning op perceel met evenveel parking als wooneenheden

Het aandeel woning op perceel met evenveel parking als wooneenheden