Stad in Cijfers - Databank

% woningen op perceel met minder parking dan wooneenheden

Het aandeel woningen op perceel met minder parking dan wooneenheden