Stad in Cijfers - Databank

woongelegenheden

[aantal] woongelegenheden: som van de entiteiten waar kan gewoond worden (er is een woonfunctie volgens kadaster) en de entiteiten waar feitelijk gewoond wordt (er is een domicilie volgens Rijksregister)