Stad in Cijfers - Databank

Gekadastreerde woningen per 100 huishoudens

Het aantal gekadastreerde woningen komt niet exact overeen met het aantal huishoudens. De meest voor de handliggende oorzaken daarvoor zijn leegstand en niet-vergund opdelen van woningen. In het eerste geval zijn er minder huishoudens dan woningen. In het