Stad in Cijfers - Databank

aanvragen renovatiepremie

[aantal] aangevraagde renovatiepremies Opgelet: in het aantal aangevraagde renovatiepremies worden aanvragen die ingediend zijn onder het uitdovende premiestelsel in 2 aanvragen voor eenzelfde woning , als 2 aparte aanvragen geteld. Dit stelsel was van kracht vanaf 2015 en is uitdovend vanaf februari 2019.