Stad in Cijfers - Databank

goedkeuringen renovatiepremie

[aantal] goedgekeurde aanvragen voor een renovatiepremie Opgelet: het aantal goedgekeurde renovatiepremies kunnen ingediend zijn onder het uitdovende premiestelsel in 2 aanvragen voor eenzelfde woning, en worden dan als 2 aparte aanvragen geteld. Dit stelsel was van kracht vanaf 2015 en is uitdovend vanaf februari 2019.