Stad in Cijfers - Databank

weigeringen VGW

[aantal] geweigerde aanvragen tot aansluiting bij de Verzekering Gewaarborgd Wonen