Stad in Cijfers - Databank

nbw - primair energieverbruik < 15 (t.o.v. nieuwbouwwoning verbruik bekend)

[percentage] nieuwbouwwoningen met primair energieverbruik (in kWh per m²) < 15 (t.o.v. totaal nieuwbouwwoningen met gekend verbruik)